Business Tuning | Cum să faci reglajul optim al motorului afacerii pe care o conduci

Mediul de lucru competitiv şi productiv din organizaţia pe care o conduci solicită angajaţilor tăi o diversitate largă de abilităţi, cunoştinţe şi acţiuni, iar metodele tradiţionale de management se dovedesc a nu mai fi suficiente pentru îmbunătăţirea continuă a performanţei acestora.

Chiar dacă nu este recunoscut, acest neajuns afectează în prezent performanţa multor organizaţii. Dacă vrei să dobândeşti avantajul competitiv pentru organizaţia pe care o conduci, este necesar să-ţi priveşti rolul de manager dintr-o perspectiva nouă: aceea de creator al unei culturi organizaţionale în care performanţa angajaţilor să se producă durabil şi de bună voie în loc de sporadic şi de nevoie. Pentru a crea în cadrul organizaţiei tale o astfel de cultură, ai nevoie de un instrument special pentru tuningul afacerii pe care să-l utilizezi eficient pornind de la următoarele premize:

1. Rezultatele unei organizaţii depind de performanţa motorului afacerii sale. Această performanţă este determinată de eficacitatea, eficienţa şi economia cu care acest motor este capabil să funcţioneze.

2. Scopul motorului afacerii este să producă şi să transforme ideile valoroase în produse şi servicii. Pentru a obţine cele mai bune rezultate, o organizaţie are nevoie de un motor al afacerii reglat astfel încât să-i accelereze ciclul de transformare a ideilor valoroase, în produse şi servicii pe care clienţii ţintă le doresc şi vor să le plătească.

3. Motorul afacerii sau miezul operaţional al organizaţiei este reprezentat de sistemul Oameni, Procese, Tehnologie:

  • Oameni: oamenii (inclusiv directorul sau managerul general împreună cu echipa managerială) care sunt angajaţi şi responsabilizaţi faţă de sarcinile rolurilor lor – potenţialul de creaţie şi acţiune al motorului afacerii.
  • Procese: procesele care guvernează şi structurează activitatea organizaţiei – gândirea tuturor acţiunilor sub formă de strategii, tactici şi proceduri.
  • Tehnologie: modalităţile prin care se manifestă sau acţionează organizaţia atunci când execută procesele.

4. Eficacitatea, eficienţa şi economia motorului afacerii depinde de măsura în care interacţiunea şi influenţa reciprocă a componentelor Oameni, Procese, Tehnologie generează mai degrabă energie constructivă decât energie distructivă, în scopul menţinerii unui flux de inovaţie şi înaltă performanţă în organizaţie.

5. Reglajul motorului afacerii pentru creşterea energiei constructive din care rezultă sporul de performanţă se face prin fructificarea potenţialului de excelenţă al oamenilor si limitarea energiei distructive din sistem.

6. Fructificarea potenţialului de excelenţă al oamenilor şi limitarea energiei distructive din sistem nu pot fi realizate la comandă, ci se manifestă spontan atunci când oamenii îşi dau voie să îşi folosească imaginaţia, ingeniozitatea, iniţiativa şi inspiraţia pentru a-şi îndeplini mai bine rolurile individuale şi de echipă în cadrul organizaţiei.

În scopul actualizării şi menţinerii reglajului optim al motorului afaceri, orice organizaţie are nevoie de instrumentul coaching pentru a se putea bucura de:

  • Îmbunătăţirea climatului de lucru;
  • Îmbunătăţirea productivităţii şi performanţei angajaţilor;
  • Creşterea ratei de retenţie a angajaţilor;
  • Creşterea motivaţiei şi angajamentului angajaţilor;
  • Creşterea implicării angajaţilor în luarea deciziilor şi în gestionarea lor;
  • Reacţia rapidă şi favorabilă a angajaţilor la schimbare;
  • Eliberarea timpului managerilor pentru a se ocupa de viziune, consolidarea echipei şi recunoaşterea angajaţilor.

Deoarece se concentrează intensiv pe accesarea şi transformarea potenţialului de excelenţă al oamenilor în rezultate de excepţie, coachingul este unicul instrument prin care poţi asigura reglajul optim al triadei Oameni, Procese, Tehnologie pentru creşterea substanţială şi durabilă a performanţei motorului afacerii tale. În lipsa acestui reglaj, motorul afacerii tinde să consume mult, să se supraîncălzească şi să se autolimiteze împiedicând organizaţia pe care o conduci să se adapteze şi să înveţe cum să câştige în cursa pentru existenţă din mediul de afaceri.
Senzorul principal care te atenţionează de necesitatea reglajului optim pentru motorul afacerii tale este felul în care simţi zi de zi că funcţionarea acestuia îţi afectează echilibrul şi calitatea vieţii. Mulţi oameni de afaceri aleg să ignore acest senzor şi în final să realizeze cu afacerile lor, mai degrabă ceea ce nu-şi doresc decât ceea ce îşi doresc.

Fiecare antreprenor sau manager de organizaţie îşi doreşte un viitor în care să se bucure de transformarea în realitate a celei mai întrăzneţe viziuni pe care o poate avea despre afacerea sa. El poate crea acest viitor dacă alege în prezent să facă cu rigurozitate reglajul optim al motorului afacerii sale folosind instrumentul coaching.

Doar tu poţi şti dacă vrei sau nu, să faci reglajul optim al motorului afacerii pe care o conduci. Iar dacă vrei, îţi voi pune la dispoziţie detalii despre utilizarea instrumentului coaching.

Scroll Up