Actualizarea gândirii de business, o alegere personală a managerilor

Tot ceea ce rezultă concret și măsurabil prin ceea ce facem, reprezintă rodul mentalității noastre.

Cercetările făcute în domeniu psihologiei și al neuroștiinței arată că realitatea în care afirmăm că trăim este determinată de o hartă mentală inconștientă generată de propriile convingeri, cu ajutorul căreia navigăm fiecare dintre noi prin viață explicând cine suntem, pentru ce anume trăim, ce ne pasionează, care ne sunt temerile, ce alegem să facem de bună voie sau de nevoie, ce anume considerăm oportunitate sau amenințare. Propria noastră hartă mentală reflectă nivelul de maturitate sau de conștientizare la care am ajuns să ne înțelegem atât pe noi înșine cât și lumea în care trăim. În funcție de gradul de acuratețe al acesteia putem rătăci sau păși în siguranță pe calea succesului. Fiindcă creșterea gradului de acuratețe a propriei noastre hărți mentale o putem obține doar prin efortul de autocunoaștere pe care ne dăm voie mai mult sau mai puțin să-l facem, pentru a ne identifica mai clar și implinini mai precis potențialul de valoare despre care nu știm și nici nu credem că există în noi. Cu cât suntem mai dispuși să învățam mai mult despre noi înșine, convingerile noastre se schimbă generând astfel o nouă hartă mentală care ne schimbă percepția realității și ne dă posibilitatea să ieșim din blocajele sau situațiile dificile în care ajungem datorită versiunii vechi și neactualizate a propriei mentalității. Rezultă că fiiecare dintre noi, pe parcursul vieții suntem responsabili de reușita sau eșecul nostru în funcție de măsura în care alegem:

 • să ne dăm seama de cum funcționează propria noastră mentalitate sau hartă mentală;
 • să fim responsbili de calitatea convingerilor care ne definesc mentalitatea și ne ghidează în mod inconștient stările emoționale și acțiunile provocate de acestea;
 • să fim dispuși să ne actualizăm convingerile pentru a face posibil ca mentalitatea noastră mai degrabă să creeze decât să saboteze rezultatele pe care intenționăm să le realizăm.

“Ceea ce credeam ieri că este ireal, îmi pare acum a fi mai real decât ceea ce credeam ieri că este real dar care acum îmi pare a fi ireal.” Frank Allen Wolf

În mediul de business se poate observa cel mai bine cum convingerile managerilor pot ridica sau coborâ afacerile pe care aceștia le conduc. Și aceasta se întâmplă nu pentru că managerii n-ar avea dreptate. Din contra, managerii au întodeauna dreptate, doar că dreptatea lor nu rămâne întodeauna valabilă atât timp cât ei nu sunt dispuși să își actualizeze convingerile. Un exemplu de notorietate care evidențiază acest aspect este cazul renumitei firme Kodak care în 2012 a dat faliment datorită unei gândiri manageriale conservatoare blocate în iluzia că în era digitală filmele și fotografiile vor avea nevoie în continuare de hârtie și laboratoare de prelucrare chimică.
În schimb, o gândire vizionară adaptivă bazată pe convingeri actualizate le oferă posibilitatea managerilor să creeze viitorul dorit pentru propriile afaceri și să impună ca model comportamentele lor manageriale de excepție și standardele operaționale de excelență prin care companiile pe care le conduc fac diferența în industriile în care activează. Un exemplu de notorietate care evidențiază consecințele unei gândiri manageriale vizionare ancorate în convingeri actualizate, este dezvoltarea disruptivă a firmei Apple care prin viziunea conducătorului ei a schimbat lumea.

“Oamenii care sunt suficient de nebuni să gândească că pot schimba lumea sunt de obicei cei care o fac”. Steve Jobs

Managerii cu gândire vizionară sunt adaptivi. Umilința personală le permite acestora să recunoască deschis că hărțile lor mentale sunt perfectibile și că sunt supuși erorii atât timp cât nu sunt suficient de vigilenți să realizeze cum propriile lor convingeri neactualizate devin la un moment dat limitative și le sabotează afacerile. Iar voința profesională îi îndeamnă să se autoperfectioneze prin actualizarea convingerilor și modelarea continuă a stilului și comportamentului managerial potrivit creării viitorul pe care aceștia îl doresc pentru ei și afacerile lor. Din rândul managerilor vizionari adaptivi apar acei lideri de referință care fac diferența printr-un comportament managerial de excepție antrenat de o gândire de business care le confirmă că:

 • înainte ca propriile lor afaceri să producă vânzări și profit, aceastea trebuie să se desfășoare cu claritate mai întâi în mințile lor;
 • o mentalitate de business bazată pe convingeri conștientizate și actualizate le oferă posibilitatea să-și stabilească scopurile întrăznețe în care cred cu tărie și să-și identifice competențele pe care au nevoie să le îmbunătățească pentru a-și adapta afacerile și a le face să crească în viitor;
 • sunt supuși în mod inconștient pericolului cauzat de învechirea mentalității lor de business care le-ar putea produce incompetența generalizată în radul propriilor organizații și le-ar prinde afacerile într-un lanț al destinului care s-ar strânge și le-ar ștrangula viitorul;
 • evitarea pericolul la care i-ar expune o mentalitate de business învechită o pot face periodic, prin modelarea conștientă a convingerilor și competențelor necesare pentru îndeplinirea scopurilor lor întrăznețe cu ajutorul coachingului.

Jim Collins, cunoscut consultant de business și autor al unor cărți de succes mondial precum “Excelența în Afaceri” și “Afaceri clădite să dureze”, arată că diferența dintre companiile durabile și cele care se lasă prinse în lanțul destinului o face o mentalitate de management ghidată de 6 convingeri ale excelenței în afaceri:

 1. “În fiecare angajat al unei companii excelente se găsește Liderul de nivelul V – cel ce reușește să clădească o excelență trainică în performanța sa și a celor care îl urmează, printr-un amestec paradoxal de umilință personală și voința profesională.”
 2. “Într-o companie excelentă alegerea oamenilor potriviți este cheia succesului de echipă. Cel mai important este identificarea dimensiunii de „a fi”- „cine sunt(em)?”-la nivel de individ și mai apoi de echipă.”
 3. “Într-o companie excelentă ancorarea în realitate face că visurile să se transforme în fapte. Păstrarea credinței absolute în reușită indiferent de dificultăți și confruntarea cu faptele brute ale realității, oricare ar fi acestea, asigură în final realizarea viziunii pe bază învățării continue și a concentrării cunoașterii acumulate din fapte.”
 4. “Misiunea viziunea și valorile unei companii excelente sunt subordonate “Conceptului de arici” care este definit de răspunsul la trei întrebări cheie, ce constituie cadrul de predilecție în care o companie își poate fructifica cu succes oportunitățile:
  • la ce poți fi cel mai bun din lume ?
  • ce anume te pasionează profund ?
  • ce anume pune în mișcare motorul tău economic ?”
 5. “Într-o organizație excelentă cultura disciplinei se dezvoltă de la sine prin deprinderi bazate pe:
  • libertatea de acțiune și asumarea responsabilității într-un anumit cadru;
  • autodisciplina membrilor organizației în dorința de a îmbunătăți procesele;
  • diferența între disciplină și dictatură;
  • concentrarea pe scopurile importante determinate de Conceptul de Arici, renunțând la lucrurile nepotrivite scopurilor propuse”
 6. “Tehnologia în sine nu este o cauză principală nici a excelenței și nici a declinului. Atunci când este folosită legată direct de “Conceptului de Arici” devine un accelerator al avântului către succes.”

Dacă cele 6 convingeri ale excelenței statutate de Jim Collins ți se par relevante, cu siguranță că acuratețea hărții tale mentale se apropie de mentalitatea de management de referință definite de acestea. În cazul în care consideri că ești un manager vizionar adaptiv și te interesează, ai la dispoziție instrumentul Top Profil prin care poți verifica măsura în care tind spre excelență convingerile pe baza cărora îți conduci afacerea. Iar dacă vei dori, poți avea un coach personal care să te ajute să faci mai mult diferența printr-un stil managerial de excepție antrenat de o gândire de business actualizată.

Scroll Up